teaterkurs.jpg

TIA - tidiga insatser för asylsökande

Arabiska Teatern genomför med stöd från Länsstyrelsen Stockholm insatser för asylsökande. 

Vi genomför teaterkurser och andra sociala och kulturella aktiviteter.