NORRSKEN (aka SVERIGE, SVERIGE, ÄLSKADE VÄN?)

En teaterföreställningen om Sverige av, med & för  arabiska invandrare, asylsökande & skådespelare i Sverige

Arabiska Teatern är en ny teatergrupp som består av professionella arabiska skådespelare. Själva invandrade, asylsökande skådespelare skapar vi tillsammans med andra asylsökande och invandrare teaterföreställningen Norrsken (aka Sverige, Sverige, älskade vän?  (arbetstitel))

Föreställningen handlar om Sverige. Om hur barn, ungdomar och vuxna som är invandrare och asylsökande betraktar Sverige och svenskarna. Vilka historier och erfarenheter har de att berätta?

Vi vill skapa en stark samverkan med boende i lokalsamhället. Vi genomför därför berättarworkshops på arabiska för skola, asylsökande och lokalinvånare, i samband med insamlandet av berättelserna, som sedan blir grunden till föreställningen.

Berättarverkstäderna följs upp med att den färdiga föreställningen presenteras på ort och ställe. Insamling av berättelser sker också i form av open-call, där man kan skicka in texter. Projektet passar såväl publik som workshopsdeltagare från 12 år och uppåt. Manus arbetas fram utifrån dessa berättelser på arabiska. Ett körverk av olika berättelser skapas. Dessa gestaltas av skådespelare i en teaterföreställning.

Vi vill göra något som är angeläget, relevant och aktuellt och gemensamt för involverande och publik. Vi vill också att det är så allmänt och öppet att man ändå kan skriva sin berättelse efter eget huvud som medförfattare. Och något som kan intressera svenskar; hur uppfattas Sverige av de “andra”.

Ensemblen tolkar och skapar gemensamt en föreställning utifrån de insända berättelserna som dramaturg har bearbetat.  Vi har inkluderande tidiga publikrep där vi haft berättarverkstäder som påverkar gestaltningen.

Föreställningen framförs på arabiska med svensk textning.

Premiär 24 augusti 2018.

Med stöd av: Postkodsstiftelsen, Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting, Länsstyrelsen i Stockholm, Konstnärsnämnden, Nacka kommun, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Längmanska kulturfonden och Kulturrådet.