teaterkurs.jpg

TIA - tidiga insatser för asylsökande

Arabiska Teatern genomför med stöd från Länsstyrelsen Stockholm insatser för asylsökande. 

Vi genomför teaterkurser och andra sociala och kulturella aktiviteter som dabkedans med mera.

För mer information följ vår facebooksida >