Workshops & för skolor

Arabiska Teatern erbjuder olika teaterverkstäder som ger träning i språk, kreativitet, självförtroende och samarbete. Verkstäderna kan vara en lovaktivitet, del av Skapande skola eller på annat sätt del av skolans vanliga arbete. Vi gör även verkstäder för vuxna. Verkstäderna kan vara i anslutning till någon av våra föreställningar eller fristående. 

Arabiska Teatern genomför teaterverkstäder på arabiska och svenska

Intresserad? Mejla info@arabiskateatern.se


Mustafa_dockteater_arabiskateatern.jpg

Dockteater-workshop

Tillsammans med Arabiska Teaterns skådespelare bygger vi våra egna dockor, tränar teater, skriver ett manus och spelar en föreställning.

Passar som lovaktivitet & i skolor. Kan anpassas i längd, från några timmar till flera dagar.


arabiskateatern_stor_docka.jpeg

Efter/innan föreställning

Innan eller efter våra föreställningar kan vi erbjuda verkstäder som arbetar med de teman som föreställningen tar upp. 
 


teaterkurs.jpg

För vuxna

Arabiska Teatern kan göra verkstäder för vuxna. 

Vi erbjuder teaterverkstäder med asylsökande, flyktingar och arabisktalande som sedan kan redovisas i form av offentliga föreställningar. Vi visar att det finns kreativa möjligheter här i Sverige. Genom kreativiteten kan deltagarna känna glädje och stolthet över vad var och en har skapat och upplevt.


Vision och arbetssätt

Huvudsaken för oss är att vi ger barn och vuxna möjlighet att vara kreativa och ge dem instrument, metoder och möjligheter att uttrycka sina tankar, känslor, erfarenheter och idéer på sitt eget språk, utifrån deras egna behov och vilja. Vi fokuserar eller styr inte arbetet på speciella teman som krig, död eller flykt eller exil. Vad barnen vill arbeta med eller berätta kommer från dem och är inte upp till oss att bestämma. Vi ger dem vägledning, material, idéer, inspiration, tid & rum samt metoder.

I våra verkstäder använder vi olika metoder som skuggspel, maskteater och skådespeleri. Vi kan spela scener ur dramer för att ge och få inspiration hur man kan gestalta med olika medel.

Vi utgår från FN:s barnkonvention och har fokus på barnperspektivet i arbetet.